Το Γραφείο μας ...

Το γραφείο άρχισε να λειτουργεί το 1994.

Ιδρύθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλληνίας από τον Βασίλη Πινιατώρο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Διπλωματούχο του Α.Π.Θ.

 

Ο Βασίλης Πινιατώρος είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1976.

Από το 1979 μέχρι το 1994 εργάσθηκε σε έργα οδοποιΐας, σιδηροδρομικής και λιμενικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορες θέσεις, με την κατασκευαστική εταιρεία  «ARCHIRODON  OVERSEAS   S.A.» στη Σαουδική Αραβία και στο Ντουμπάϊ, με το «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ» στο Τζιμπουτί της Αφρικής και με την τεχνική εταιρεία «ΜΕΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Α.Τ.Ε.», στη Θεσσαλονίκη.

Κατά το διάστημα μεταξύ 1985 και 1990 εργάσθηκε επίσης στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Κεφαλληνίας, του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Από το 1994 και μετά ίδρυσε το Τεχνικό Γραφείο ασχολούμενος με σύνταξη μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων τοπογραφίας και οδοποιΐας.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Μελετών Β’ τάξεως στις κατηγορίες 16 ( τοπογραφικών ) και 10 ( οδοποιΐας ).

 

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει τις εξής εργασίες:

 

- Τοπογραφικά διαγράμματα κάθε είδους

- Διαδικασία καθορισμού αιγιαλού & παραλίας

- Εφαρμογές Ρυμοτομίας

- Εργασίες σχετικές με το Εθνικό Κτηματολόγιο

- Διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού Δασαρχείου

- Καθορισμός οριογραμμών ρεμμάτων

- Φωτογραμμετρικές εργασίες

- Μελέτες οδοποιΐας

 

Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας γεωδαιτικό εξοπλισμό και κατάλληλο λογισμικό κορυφαίας αποδόσεως ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί σύντομα και με επιστημονική πληρότητα κάθε είδους εργασία που αναλαμβάνει.

 

Τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ά    Ε ρ γ α λ ε ί α:

- Γεωδαιτικός σταθμός Leica TCR 800 ultra με τα παρελκόμενά του

- Γεωδαιτικός σταθμός Topcon GTS-202 με τα παρελκόμενά του

- Σύστημα δεκτών GPS Sokkia Stratus με τα παρελκόμενά τους

- Δέκτης GPS συλλογής δεδομένων GIS Trimble Juno

- Επιτραπέζιο στερεοσκόπιο Sokkia MS-27  με διόπτρες 3x  και 8x

καθώς επίσης δίκτυο Η/Υ με plotters, printers, scanners και πλήθος άλλων περιφερειακών συσκευών απαραίτητων για αποτελέσματα υψηλής ποιότητος.

 

Λ ο γ ι σ μ ι κ ό:

- Σύστημα προγραμμάτων τοπογραφίας VERM4 ( 2 θέσεις )

- Σύστημα προγραμμάτων τοπογραφίας Verm 5 ( 2 θέσεις )

- Τοπογραφικό πρόγραμμα GeoCalc ver. 4

- Τοπογραφικό πρόγραμμα Topko της SierraSoft

- Λογισμικό οδοποιΐας Anadelta Tessera Professional ver. 4

- Πρόγραμμα κτηματολογίου οδοποιΐας Anadelta Software, ver. 2

- Πρόγραμμα οδοποιΐας STRASSE ver. 1.3

- Σχεδιαστικό πρόγραμμα IntelliCAD Professional ver. 6.6

- Πρόγραμμα επιλύσεων τοίχων αντιστήρηξης της LH Λογισμική

- Πρόγραμμα υδρολογικών υπολογισμών της Sabourin & Associates

καθώς και πλήθος άλλων βοηθητικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ταχεία και επιστημονικά άρτια ολοκλήρωση κάθε εργασίας που αναλαμβάνουμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.